Föreningsstämma 2022

Välkommen till årets föreningsstämma den 29 juni 2022. Handlingarna till stämman finner du i nedanstående dokument. Kallelse till föreningsstämma 2022 Brf Hydrografen 1

Det är dags för vårstädning!

Söndag den 15 maj kl 11.00 Alla är välkomna att hjälpa till att göra fint i och runt vårt gemensamma hus. Vi ordnar med dricka och bullar. Det kommer att placeras en container vid husgaveln under fredagen där vi kan slänga skräp, löv och trasiga saker.  

Föreningsstämma 2021

Vi kommer även i år genomföra föreningsstämman genom poströstning. Ett digitalt informationsmöte sker den 2 juni. I nedanstående länk finner du samtliga handlingar till mötet. Kallelse till föreningsstämma 2021 Brf Hydrografen 1

Kamerabevakning

Bostadsrättsföreningen Hydrografen 1 har kamerabevakning i garaget. Här hittar du information om hur vi behandlar dina uppgifter och dina rättigheter till det material vi har om dig. Kamerabevakning

Kallelse till föreningsstämma

Vi kommer genomföra årets föreningsstämma genom poströstning. Se samtliga handlingar till mötet nedan. Kallelse till föreningsstämma 2022 Brf Hydrografen 1

Ny förvaltare

Sedan årsskiftet pågår en överlämning från Canseko AB till vår nya ekonomiska förvaltare Fastum. Anledningen till bytet är att Canseko AB har sålt sin verksamhet. Styrelsen har valt att följa med i förvärvet. Det kommer innebära en del förändringar som vi upplever är till det positiva och mer modernt. Denna information har lämnats i brevlådan hos […]