Föreningsstämma 2021

Vi kommer även i år genomföra föreningsstämman genom poströstning. Ett digitalt informationsmöte sker den 2 juni. I nedanstående länk finner du samtliga handlingar till mötet.