Ny förvaltare

Sedan årsskiftet pågår en överlämning från Canseko AB till vår nya ekonomiska förvaltare Fastum. Anledningen till bytet är att Canseko AB har sålt sin verksamhet. Styrelsen har valt att följa med i förvärvet.

Det kommer innebära en del förändringar som vi upplever är till det positiva och mer modernt. Denna information har lämnats i brevlådan hos alla medlemmar. Informationsbrev Fastum