Föreningsstämma 2022

Välkommen till årets föreningsstämma den 29 juni 2022. Handlingarna till stämman finner du i nedanstående dokument.