Kallelse till föreningsstämma

Vi kommer genomföra årets föreningsstämma genom poströstning. Se samtliga handlingar till mötet nedan.