Föreningsstämma 2022

Välkommen till årets föreningsstämma den 29 juni 2022. Handlingarna till stämman finner du i nedanstående dokument. Kallelse till föreningsstämma 2022 Brf Hydrografen 1

Föreningsstämma 2021

Vi kommer även i år genomföra föreningsstämman genom poströstning. Ett digitalt informationsmöte sker den 2 juni. I nedanstående länk finner du samtliga handlingar till mötet. Kallelse till föreningsstämma 2021 Brf Hydrografen 1